Ipswitch


Ipswitch WhatsUp Gold (oprogramowanie podstawowe)

Przegląd:

  • Realizuje zaawansowane zarządzanie sieciami różnej wielkości (od SMB do Enterprise)
  • Jest zastosowane, przetestowane i sprawdzone w ponad 100 tys. sieci
  • Zapewnia 360° widzialność oraz pełną kontrolę całej infrastruktury
  • Realizuje zarządzanie przez 24 godziny x 7 dni zarówno w pojedynczych sieciach, jak i w sieciach zdalnych rozmieszczonych w wielu lokalizacjach
  • Charakteryzuje się najniższym kosztem zakupu i posiadania (TCO) spośród rozwiązań tego typu


WhatsUp Gold Premium Edition:

Proaktywne monitorowanie i wizualizacja sieci (również bezprzewodowych), serwerów, aplikacji i usług (SNMP v.1-3, WMI). Monitoruje router'y i przełaczniki (mapowanie portów i ruch sieciowy), serwery MS Exchange i MS SQL, systemy operacyjne (Windows, Unix/Linux)

WhatsUp Gold Standard Edition:

Realizuje proaktywne monitorowanie i wizualizację sieci, infrastruktury sieciowej oraz głównych usług IP przez 24 godz. x 7 dni. Oprogramowanie przeznaczone dla małych i średnich firm (SMB)

WhatsUp Gold Distributed Edition:

Realizuje proaktywne monitorowanie sieci, serwerów i aplikacji; rozwiązanie przeznaczone do zarządzania skomplikowanymi wielosieciowymi strukturami. Wspiera zarówno centralną, jak i zdalne instalacje. WhatsUp Gold Distributed Edition zarządza i monitoruje sieć zdalną, przesyłając jednocześnie krytyczne dane do lokalizacji centralnej, w celu wykonania skoordynowanej akcji i analizy.

WhatsUp Gold MSP Edition:

Odpowiednie rozwiązanie dla dostawców usług (MSP), którzy chcą zapewnic swoim klientom wysokiej jakości system proaktywnego monitorowania i zarządzania siecią, systemami i aplikacjami.

Ipswitch WhatsUp Gold Plugins (wtyczki)

Flow Monitor:

Monitoring i analiza ruchu sieciowego. Wizualizacja wykorzystania pasma w sieci przez użytkowników, serwery i aplikacje. Dostarcza informacji, jak w szybki i łatwy sposób zlikwidować wąskie gardła i utrzymać QoS.

Flow Publisher:

Agent służący do zbierania danych z routerów, przełączników, serwerów i innych punktów sieciowych. Niezbędny dla urządzeń nie posiadających wbudowanego mechanizmu NetFlow. Współpracuje z routerami, przełącznikami i serwerami Windows. Stanowi uzupełnienie dla WhatsUp Gold Flow Monitor.

VoIP Monitor:

Monitoruje VoIP w sieciach konwergentnych VoIP/Data. Dokonuje wizualizacji wykorzystania pasma w sieci i jej wydajności. Dostarcza informacji na temat opóźnień, ich fluktuacji (jitter) i utraty pakietów.

WhatsConfigured:

Automatyzuje konfigurację urządzeń sieciowych: router'y, przełączniki, bramki, zapory ogniowe (firewall), punkty dostępowe do sieci bezprzewodowych (access points), VLAN'y oraz protokoły routing'u (OSPF, BGP). Wspiera SNMP v1-3, SSH2, Telnet i TFTP aby umożliwić zarządzanie z jednej platformy różnorodną infrastrukturą sieciową.

WhatsConnected:

Gromadzi informację o każdym urządzeniu w sieci, aby dostarczyć szczegółowych danych dotyczących typu urządzenia, jego fizycznych połączeń oraz konfiguracji. Automatycznie legalizuje i dokonuje wizualizacji połączeń w warstwie drugiej i trzeciej modelu OSI pomiędzy urządzeniami w sieci IP, w tym również wirtualnymi, różnych producentów (Cisco/Linksys, VMware, Allied Telesyn, 3COM, SMC, Netgear, Foundry, Nortel/Bay Networks, Extreme, HP Procurve, Alcatel, DLink, Dell Power Connect i wiele innych).

WhatsVirtual:

Automatyczne wykrywanie i mapowanie serwerów oraz maszyn wirtualnych VMware ESX/ESXI, oparte o role (Role-based Discovery and Mapping), pozwala na wgląd w połączenia między hostem i powiązanymi z nim maszynami wirtualnymi oraz zapewnia dostęp do danych (provisioning) niezbędnych do aktywnego monitorowania sieci IP. Bezpośrednia integracja z VMware API umożliwia zbieranie informacji i właściwe zarządzanie dynamicznym środowiskiem wirtualnym, czego nie można osiągnąć opierając się jedynie na danych uzyskanych poprzez SNMP.

FailOver Manager:

W przypadku awarii serwera podstawowego (Primary WhatsUp Gold Server) jego zadania przejmuje serwer rezerwowy (Secondary WhatsUp Gold Server). Eliminuje tym samym ryzyko utraty danych uzyskanych podczas monitorowania. Można ustawić zdarzenia lub warunki powodujące przełączenie z jednego trybu do drugiego i z powrotem. Przełączenie działa automatycznie lub ręcznie.

WhatsUp Application Performance Monitor

WhatsUp Application Performance Monitor łaczy monitorowanie systemów, sieci i aplikacji, dając możliwość proaktywnego upewnienia się, że wydajność aplikacji spełnia oczekiwania użytkowników i realizuje priorytety biznesowe, Dzieki temu oprogramowaniu można wcześniej zlokalizować problemy i je usunąć zanim usługa ulegnie degradacji.

Zarządzanie Event Log

Event Log Management Suite:

Wszechstronna analiza i audyt dzienników zdarzeń (z systemów Windows i aplikacji) oraz logów systemowych (z router'ów, przełączników, zapór ogniowych, systemów wykrywania i zapobiegania włamaniom IDS/IPS oraz serwerów Unix'a i Linux'a). Zawiera Event Analyst, Event Archiver, Event Alarm i Event Rover.

Event Analyst:

Przegląda, filtruje, analizuje i raportuje dzienniki zdarzeń - również EVT i EVTX, które są niezbedne dla zdrowia i bezpieczeństwa każdej organizacji.

Event Archiver:

Upraszcza rozliczanie, zbieranie, konsolidację i gromadzenie rekordów w dziennikach zdarzeń z serwerów i stacji roboczych. Eliminuje ból głowy związany z utrzymaniem dużych i stale rosnących baz.

Event Alarm:

Monitoruje Dzienniki Zdarzeń i logi systemowe pod kątem wystąpienia określonych sytuacji.

Event Rover:

Upraszcza żmudny proces filtrowania i sortowania logów systemowych.

Narzędzia

WS Ping Propack:

Weryfikuje połączenia do poszczególnych urządzeń w sieci. Sprawdza ilość połączeń do sieci zdalnych. Śledzi ścieżkę do host'ów i urządzeń oraz pobiera informację o nazwach host'ów i adresach IP. Skanuje sieć i przedstawia listę urządzeń i usług sieciowych.

Copyright WZ-INFO |
Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna