Ipswitch


4 czerwca 2016

Już wkrótce WhatsUp Gold 2017

WhatsUp Gold 2017 - będzie ogólnie dostępne dla naszych klientów począwszy od dnia 12 lipca 2016. Nowa edycja tego systemu całkowicie zmienia sposób, w jaki użytkownicy będą mogli monitorować swoje sieci.

Najważniejsze cechy systemu to:

• nowy interaktywny interfejs, który stawia sieć w zasięgu ręki, zapewniając całkowity jej ogląd, w tym wszelkie formy aktywności, zależności i powiązania monitorowanych urządzeń oraz aktualny (w czasie rzeczywistym) ich status

• łatwa i intuicyjna organizacja pracy mająca na celu poprawę jej wydajności i dostarczanie najwyższej wartości gospodarczej w danej branży, przy najniższych kosztach posiadania (TCO)

• elastyczny system licencjonowania, który ułatwia stopniowe zwiększanie funkcjonalności oraz ilości monitorowanych urządzeń bez skomplikowanych wyliczeń kosztów takich operacji.

 

21 kwietnia 2016

WhatsUp Gold 2016

WhatsUp Gold 2016 - od dzisiaj dostępna jest się nowa wersja oprogramowania WhatsUp Gold 2016, poprzednio określana jako WhatsUp Gold 16.5.

 

1 marca 2013

Nowe oprogramowanie - WhatsUp Application Performance Monitor

WhatsUp Application Performance Monitor łączy monitorowanie systemów, sieci i aplikacji, dając możliwość proaktywnego upewnienia się, że wydajność aplikacji spełnia oczekiwania użytkowników i realizuje priorytety biznesowe. Dzięki temu oprogramowaniu można wcześnie zlokalizować problemy i je usunąć zanim usługa ulegnie degradacji.


19 września 2012

Nowa wersja WhatsUp Gold v16 już wkrótce!

Zarządzanie IT dla sieci, systemów i aplikacji monitorowane z pojedyńczej konsoli. Również w klasie korporacyjnej.

Nowa funkcjonalność! WhatsUp Gold v16 to teraz między innymi:

  • Bezprzewodowe zarządzanie infrastrukturą oferowane teraz w komplecie, bez dodatkowych opłat. Jest to zabezpieczenie dostępności sieci bezprzewodowej, śledzenie aktywności użytkownika takiej sieci i wykorzystanie pasma, wykrywanie nieuprawnionych użytkowników i punktów dostępu.
  • Funkcjonalność wtyczki WhatsConnected: odnajdywanie i wizualizacja aktualnej fizycznej topologii sieci, śledzenie i raportowanie zasobów sieciowych - teraz w komplecie.
  • Skalowalne zarządzanie IT. WhatsUp Gold rośnie w miarę potrzeb monitorowania: pojedynczy serwer WhatsUp Gold  może zarządzać dziesiątkami tysięcy monitorów i urządzeń wykorzystując nową funkcjonalność: Scalability Pollers.
  • Jednorazowe pobranie aplikacji z sieci i pojedyńcza konsola internetowa obsługująca całą funkcjonalność WhatsUp Gold wraz z dostępnymi wtyczkami zamiast kilkunastu konsol poszczególnych aplikacji.

Więcej informacji...

 

23 maja 2012

Uwaga! Promocja!

W okresie od 21 maja do 30 czerwca 2012 obowiązuje specjalna promocja dla klientów, którym upłynął termin odnowienia wsparcia.

- 30% opustu od regularnej ceny odnowienia wsparcia

- 50% opustu od regularnej ceny odnowienia wsparcia, jeżeli jednocześnie zostanie zakupiona wtyczka (plugin)

 

16. stycznia 2012

Nowe oprogramowanie - WhatsUp IP Address Manager

WhatsUp IP Address Manager automatyzuje wykrywanie urządzeń, dokumentowanie i zarządzanie przestrzenią IP, dostarczając informacji na temat konfiguracji serwerów DHCP/DNS, wykorzystania przestrzeni adresowej IP i przyporządkowania adresów IP do urządzeń w sieci.

WhatsUp IP Address Manager porządkuje chaos związany z ręcznie zarządzaną przestrzenią IP z jego arkuszami kalkulacyjnymi i domorosłymi bazami danych.

Kto skorzysta z WhatsUp IP Address Manager?

Administratorzy sieci, inżynierowie systemowi i personel wsparcia technicznego, którzy

  • chcą ograniczyć czas i wysiłek związany z ręcznym wykrywaniem urządzeń, dokumentowaniem i zarządzaniem przestrzenią IP
  • potrzebują natychmiastowego wglądu w wykorzystanie adresów IP
  • chcą uniknąć popełnienia błędów, związanych z ręcznym zarządzaniem adresami IP
  • wymagają natychmiastowego powiadomienia o zdarzenia związanych z przestrzenią adresową
  • potrzebują możliwość skorelowania adresów IP z urządzeniami z mocą wsteczną

Więcej informacji...

 

19. stycznia 2011

Uwaga!!

Promocje dla oprogramowania Event Log Management Suite oraz WhatsConfigured zostały przedłużone do końca 1. kwartału 2011. Szczegóły..


18. stycznia 2011

Z przyjemnością informujemy Państwa, że od dnia dzisiejszego dostępne są: WhatsUp Gold 14.4 oraz WhatsConnected 3.0


3. grudnia  2010

WhatsUp Gold Enterprise Suite

Pojawił się zestaw oprogramowania monitorującego WhatsUp Gold Enterprise Suite.
Oferujemy go Państwu z cca 25%  opustem w stosunku do ceny software'u i wszystkich pluginów, zamawianych oddzielnie. Zestaw jest dostępny dla 100 , 500 i 2500 urządzeń.

Szczegóły..

23. marca 2010

Nowe wydanie pakietu Ipswitch WhatsUp Gold wersja 14.2:

Zawiera nowe plugin'y (wtyczki):

WhatsUp Gold Whats Virtual:

Automatyczne wykrywanie i mapowanie serwerów ora maszyn wirtualnych VMware ESX/ESXI oparte o role (Role-based Discovery and Mapping) pozwala na wgląd w połączenia między hostem i powiązanymi z nim maszynami wirtualnymi oraz zapewnia dostęp do danych (provisioning) niezbędnych do aktywnego monitorowania sieci IP. Bezpośrednia integracja z VMware API umożliwia zbieranie informacji i właściwe zarządzanie dynamicznym środowiskiem wirtualnym, czego nie można osiągnąć opierając się jedynie na danych uzyskanych poprzez SNMP.

oraz

WhatsUp Gold Failover Manager:

W przypadku awarii serwera podstawowego (Primary WhatsUp Gold Server) jego zadania przejmuje serwer rezerwowy (Secondary WhatsUp Gold Server). Eliminuje tym samym ryzyko utraty danych uzyskanych podczas monitorowania. Można ustawić zdarzenia lub warunki powodujące przełączenie z jednego trybu do drugiego i z powrotem. Przełączenie działa automatycznie lub ręcznie.


Copyright WZ-INFO |
Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna